Cần chính sách hỗ trợ đào tạo cho người mất việc làm

Chị Nguyễn Ngọc Vui (28 tuổi, công nhân Công ty Shyang Hung Cheng) đã mất việc hơn 2 tháng nay, tiền trọ, điện nước và tiền gửi về quê cho 2 con đè nặng lên vai người phụ nữ này. Ảnh: Đình Trọng.
Chị Nguyễn Ngọc Vui (28 tuổi, công nhân Công ty Shyang Hung Cheng) đã mất việc hơn 2 tháng nay, tiền trọ, điện nước và tiền gửi về quê cho 2 con đè nặng lên vai người phụ nữ này. Ảnh: Đình Trọng.
Chị Nguyễn Ngọc Vui (28 tuổi, công nhân Công ty Shyang Hung Cheng) đã mất việc hơn 2 tháng nay, tiền trọ, điện nước và tiền gửi về quê cho 2 con đè nặng lên vai người phụ nữ này. Ảnh: Đình Trọng.
Lên top