Cận cảnh vị trí dầm cầu cạn tuyến metro số 1 gặp sự cố hư hỏng

Bêtông bên dưới đường ray tuyến metro số 1 bị nứt sau sự cố gối caosu trên dầm cầu cạn thuộc gói thầu CP2 bị rớt.  Ảnh: Minh Quân
Bêtông bên dưới đường ray tuyến metro số 1 bị nứt sau sự cố gối caosu trên dầm cầu cạn thuộc gói thầu CP2 bị rớt. Ảnh: Minh Quân
Bêtông bên dưới đường ray tuyến metro số 1 bị nứt sau sự cố gối caosu trên dầm cầu cạn thuộc gói thầu CP2 bị rớt. Ảnh: Minh Quân
Lên top