Cận cảnh Trung tâm báo chí quốc tế phục vụ APEC 2017 gần 200 tỷ đồng