Cận cảnh trạm bơm tiêu 258 tỉ đồng đặt ở nơi quanh năm không úng ngập

Ông Hoàng Tường - một người dân địa phương không hiểu trạm bơm tiêu Bình Bộ được xây dựng nhằm mục đích gì.
Ông Hoàng Tường - một người dân địa phương không hiểu trạm bơm tiêu Bình Bộ được xây dựng nhằm mục đích gì.
Ông Hoàng Tường - một người dân địa phương không hiểu trạm bơm tiêu Bình Bộ được xây dựng nhằm mục đích gì.
Lên top