Cận cảnh suất ăn của người cách ly phòng dịch COVID-19 tại Hải Phòng

Bữa ăn tối 26.2 có định mức 60.000 đồng phục vụ người cách ly y tế tại Hải Phòng. Ảnh MD
Bữa ăn tối 26.2 có định mức 60.000 đồng phục vụ người cách ly y tế tại Hải Phòng. Ảnh MD
Bữa ăn tối 26.2 có định mức 60.000 đồng phục vụ người cách ly y tế tại Hải Phòng. Ảnh MD
Lên top