Cận cảnh quy trình vệ sinh khử trùng tàu bay của Vietnam Airlines

Vê sinh khử trùng toàn bộ khoang hành khách, phòng vệ sinh, bếp…trên máy bay.
Vê sinh khử trùng toàn bộ khoang hành khách, phòng vệ sinh, bếp…trên máy bay.
Vê sinh khử trùng toàn bộ khoang hành khách, phòng vệ sinh, bếp…trên máy bay.
Lên top