Cận cảnh khu trường nghìn tỉ nhưng "ế sưng" của Đại học Thủy lợi

Khu giảng đường rất to đẹp của Đại học Thủy lợi - Cơ sở Phố Hiến.
Khu giảng đường rất to đẹp của Đại học Thủy lợi - Cơ sở Phố Hiến.
Khu giảng đường rất to đẹp của Đại học Thủy lợi - Cơ sở Phố Hiến.
Lên top