Cận cảnh đình làng hơn 300 tuổi bị thiêu rụi

Ngôi đình bị bà hỏa thiêu rụi tại Thái Bình.
Ngôi đình bị bà hỏa thiêu rụi tại Thái Bình.