Cận cảnh đê phòng hộ biển Tây trong tình trạng báo động khẩn cấp

Dùng cơ giới gia cố đoạn đê bị sóng đánh trôi hết đất đá phía chân đê (ảnh Nhật Hồ)
Dùng cơ giới gia cố đoạn đê bị sóng đánh trôi hết đất đá phía chân đê (ảnh Nhật Hồ)
Dùng cơ giới gia cố đoạn đê bị sóng đánh trôi hết đất đá phía chân đê (ảnh Nhật Hồ)
Lên top