Cận cảnh Công viên bị Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo kiểm tra

Công viên văn hóa Trần Huỳnh
Công viên văn hóa Trần Huỳnh