Cận cảnh con đường gần 70 tỉ: Sáng chỉ thấy 1 vết nứt, chiều đã nát như tương

Anh Nguyễn Văn Bình người dân địa phương cho biết: Buổi sáng anh đi làm chỉ thấy một vết nứt, chiều về cả đoạn đường gần 100 m đã nát như tương. (ảnh H.Q)
Anh Nguyễn Văn Bình người dân địa phương cho biết: Buổi sáng anh đi làm chỉ thấy một vết nứt, chiều về cả đoạn đường gần 100 m đã nát như tương. (ảnh H.Q)
Anh Nguyễn Văn Bình người dân địa phương cho biết: Buổi sáng anh đi làm chỉ thấy một vết nứt, chiều về cả đoạn đường gần 100 m đã nát như tương. (ảnh H.Q)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM