Cận cảnh cây sưa trăm tỉ chuẩn bị chặt hạ

Cây sưa quý có nhiều dây leo bên cạnh cổng phụ Tam quan chùa thôn Phụ Chính. Ảnh: Thành Trung
Cây sưa quý có nhiều dây leo bên cạnh cổng phụ Tam quan chùa thôn Phụ Chính. Ảnh: Thành Trung
Cây sưa quý có nhiều dây leo bên cạnh cổng phụ Tam quan chùa thôn Phụ Chính. Ảnh: Thành Trung
Lên top