Cận cảnh cây mai khủng được trả giá 2 tỷ ở Đồng Nai

Cây mai khủng được trả giá 2 tỉ đồng.
Cây mai khủng được trả giá 2 tỉ đồng.
Cây mai khủng được trả giá 2 tỉ đồng.