Cận cảnh cây cầu tạm "thách thức tử thần" gần 30 năm giữa lòng TP Yên Bái

Cây cầu tạm nhỏ, khó đi, nhiều người phải xuống xe dắt khi muốn sang bên kia cầu. Ảnh: Văn Đức.
Cây cầu tạm nhỏ, khó đi, nhiều người phải xuống xe dắt khi muốn sang bên kia cầu. Ảnh: Văn Đức.
Cây cầu tạm nhỏ, khó đi, nhiều người phải xuống xe dắt khi muốn sang bên kia cầu. Ảnh: Văn Đức.
Lên top