Cận cảnh bãi cọc mới phát lộ ở Hải Phòng nghi liên quan trận Bạch Đằng

Ông Đào Văn Đến bên bãi cọc tìm thấy tại ao cá gia đình, nghi có liên quan đến trận Bạch Đằng 1288. Ảnh: MD
Ông Đào Văn Đến bên bãi cọc tìm thấy tại ao cá gia đình, nghi có liên quan đến trận Bạch Đằng 1288. Ảnh: MD
Ông Đào Văn Đến bên bãi cọc tìm thấy tại ao cá gia đình, nghi có liên quan đến trận Bạch Đằng 1288. Ảnh: MD
Lên top