Cận cảnh 4 lớp an ninh nghiêm ngặt bảo vệ "cụ" sưa trăm tỉ ở Hà Nội

Chiếc container chứa toàn bộ gỗ của 2 cây sưa quý làng Phụ Chính, xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ được bảo vệ nghiêm ngặt tại khuôn viên sân nhà văn hóa của thôn.
Chiếc container chứa toàn bộ gỗ của 2 cây sưa quý làng Phụ Chính, xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ được bảo vệ nghiêm ngặt tại khuôn viên sân nhà văn hóa của thôn.
Chiếc container chứa toàn bộ gỗ của 2 cây sưa quý làng Phụ Chính, xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ được bảo vệ nghiêm ngặt tại khuôn viên sân nhà văn hóa của thôn.
Lên top