Cần cách ly "hot girl" Bella khỏi con nếu có dấu hiệu tâm thần