Cán bộ y tế chống dịch COVID-19 kiệt sức nằm bên vệ đường

Cán bộ y tế tỉnh Điện Biên đã phải căng mình làm việc 200% sức lực để chống dịch. Nguồn : Bộ Y tế cung cấp từ chủ nhân trang cá nhân chia sẻ
Cán bộ y tế tỉnh Điện Biên đã phải căng mình làm việc 200% sức lực để chống dịch. Nguồn : Bộ Y tế cung cấp từ chủ nhân trang cá nhân chia sẻ
Cán bộ y tế tỉnh Điện Biên đã phải căng mình làm việc 200% sức lực để chống dịch. Nguồn : Bộ Y tế cung cấp từ chủ nhân trang cá nhân chia sẻ
Lên top