Cán bộ xã dùng bằng giả, không trao cứu trợ cho dân nghèo

Xã Trường Sơn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình là xã nghèo, xa trung tâm. Ảnh: Lê Phi Long
Xã Trường Sơn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình là xã nghèo, xa trung tâm. Ảnh: Lê Phi Long
Xã Trường Sơn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình là xã nghèo, xa trung tâm. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top