Cán bộ xã đá vật dụng buôn bán của dân: “Hành động của tôi cấp trên sẽ xử lý!”

Trưởng công an xã Quảng Điền cho biết, việc ông làm đúng hay sai cấp trên sẽ quyết định. Ảnh: H.L
Trưởng công an xã Quảng Điền cho biết, việc ông làm đúng hay sai cấp trên sẽ quyết định. Ảnh: H.L
Trưởng công an xã Quảng Điền cho biết, việc ông làm đúng hay sai cấp trên sẽ quyết định. Ảnh: H.L

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM