Cán bộ từng bắt dân chui qua háng vẫn giữ chức danh Hội thẩm nhân dân

Lên top