Cán bộ Trung tâm Hỗ trợ xã hội dâm ô: Rà soát toàn bộ quy trình tuyển dụng

Bắt khẩn cấp Nguyễn Tiến Dũng - cán bộ Trung tâm hỗ trợ xã hội (TP HCM). Ảnh: CTV
Bắt khẩn cấp Nguyễn Tiến Dũng - cán bộ Trung tâm hỗ trợ xã hội (TP HCM). Ảnh: CTV
Bắt khẩn cấp Nguyễn Tiến Dũng - cán bộ Trung tâm hỗ trợ xã hội (TP HCM). Ảnh: CTV
Lên top