VẬN HÀNH TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH THÀNH PHỐ THÔNG MINH CÓ QUY MÔ TÍCH HỢP ĐỒNG BỘ NHẤT TẠI VIỆT NAM:

Cán bộ trách nhiệm hơn, người dân tiện ích hơn

Ấn nút thí điểm vận hành Trung tâm Điều hành đô thị thông minh tỉnh Quảng Ninh ngày 28.8 có quy mô tích hợp đồng bộ nhất Việt Nam hiện nay. Ảnh: N.H
Ấn nút thí điểm vận hành Trung tâm Điều hành đô thị thông minh tỉnh Quảng Ninh ngày 28.8 có quy mô tích hợp đồng bộ nhất Việt Nam hiện nay. Ảnh: N.H
Ấn nút thí điểm vận hành Trung tâm Điều hành đô thị thông minh tỉnh Quảng Ninh ngày 28.8 có quy mô tích hợp đồng bộ nhất Việt Nam hiện nay. Ảnh: N.H

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top