Cán bộ trả lại tiền “uống nước” cho người nghèo bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Gia đình ông Lập - một hộ nghèo ở xã Ba Nang - bị thu 50 nghìn đồng/khẩu. Ảnh: VN
Gia đình ông Lập - một hộ nghèo ở xã Ba Nang - bị thu 50 nghìn đồng/khẩu. Ảnh: VN
Gia đình ông Lập - một hộ nghèo ở xã Ba Nang - bị thu 50 nghìn đồng/khẩu. Ảnh: VN
Lên top