Cán bộ TPHCM làm việc ở nhà, trường hợp cấp bách của dân giải quyết ra sao?

Các cơ quan hành chính tại TPHCM vẫn tiếp nhận trực tiếp và giải quyết thủ tục hành chính trong trường hợp đặc biệt, cấp bách.  Ảnh: Minh Quân
Các cơ quan hành chính tại TPHCM vẫn tiếp nhận trực tiếp và giải quyết thủ tục hành chính trong trường hợp đặc biệt, cấp bách. Ảnh: Minh Quân
Các cơ quan hành chính tại TPHCM vẫn tiếp nhận trực tiếp và giải quyết thủ tục hành chính trong trường hợp đặc biệt, cấp bách. Ảnh: Minh Quân
Lên top