Cán bộ thú y để lợn nhập khẩu trốn kiểm dịch chạy thẳng vào lò mổ: Vi phạm nghiêm trọng nhưng chỉ thu hồi thẻ

Xe chở lợn BKS 37C - 33638 chạy thẳng ra Bắc đến lò mổ mà không chở lợn lên Thái Nguyên cách ly theo quy định. Ảnh: Trần Tuấn
Xe chở lợn BKS 37C - 33638 chạy thẳng ra Bắc đến lò mổ mà không chở lợn lên Thái Nguyên cách ly theo quy định. Ảnh: Trần Tuấn
Xe chở lợn BKS 37C - 33638 chạy thẳng ra Bắc đến lò mổ mà không chở lợn lên Thái Nguyên cách ly theo quy định. Ảnh: Trần Tuấn
Lên top