Cán bộ Thanh tra tỉnh Đắk Nông đột tử khi đang thi chuyên viên chính

Trụ sở Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Ngoại ngữ - Tin học tỉnh Đắk Nông nơi ông M.N.S. thi chuyên viên chính. Ảnh T.X
Trụ sở Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Ngoại ngữ - Tin học tỉnh Đắk Nông nơi ông M.N.S. thi chuyên viên chính. Ảnh T.X
Trụ sở Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Ngoại ngữ - Tin học tỉnh Đắk Nông nơi ông M.N.S. thi chuyên viên chính. Ảnh T.X
Lên top