ĐỒNG THÁP:

Cán bộ tắc trách, gây thiệt hại cho ngân sách hàng tỉ đồng

Một góc diện tích đất thuộc chợ đầu mối trái cây tỉnh do Công ty S.G.FOOD đã thuê trước đây để thực hiện dự án S.G.COFFEE. Ảnh: TRẦN LƯU
Một góc diện tích đất thuộc chợ đầu mối trái cây tỉnh do Công ty S.G.FOOD đã thuê trước đây để thực hiện dự án S.G.COFFEE. Ảnh: TRẦN LƯU