Cán bộ sinh con thứ 3 tại Quảng Trị được hủy quyết định kỷ luật

Bản làng thực hiện cuộc vận động không sinh con thứ 3 tại Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Bản làng thực hiện cuộc vận động không sinh con thứ 3 tại Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Bản làng thực hiện cuộc vận động không sinh con thứ 3 tại Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top