Cán bộ Lâm Đồng được yêu cầu xét nghiệm COVID-19 định kỳ 3 ngày/lần

Chủ trương xét nghiệm 3 ngày/lần gây tranh cãi ở Lâm Đồng. Ảnh TT
Chủ trương xét nghiệm 3 ngày/lần gây tranh cãi ở Lâm Đồng. Ảnh TT
Chủ trương xét nghiệm 3 ngày/lần gây tranh cãi ở Lâm Đồng. Ảnh TT
Lên top