Cán bộ huyện hiến kế cho doanh nghiệp "lách luật" bị kỷ luật khiển trách

Nhóm thanh niên bịt mặt bảo vệ thi công mà ông Cường sau đó nhắn tin hiến kế doanh nghiệp kí hợp đồng hợp thức hóa nên bị kỉ luật
Nhóm thanh niên bịt mặt bảo vệ thi công mà ông Cường sau đó nhắn tin hiến kế doanh nghiệp kí hợp đồng hợp thức hóa nên bị kỉ luật
Nhóm thanh niên bịt mặt bảo vệ thi công mà ông Cường sau đó nhắn tin hiến kế doanh nghiệp kí hợp đồng hợp thức hóa nên bị kỉ luật

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top