Cán bộ huyện bỏ họp khi Chủ tịch tỉnh Nghệ An đang phát biểu: Những người liên quan phải nhận trách nhiệm

Khi chủ tịch tỉnh Nghệ An đang phát biểu, nhiều cán bộ huyện Thanh Chương bỏ về. Ảnh: HQ
Khi chủ tịch tỉnh Nghệ An đang phát biểu, nhiều cán bộ huyện Thanh Chương bỏ về. Ảnh: HQ
Khi chủ tịch tỉnh Nghệ An đang phát biểu, nhiều cán bộ huyện Thanh Chương bỏ về. Ảnh: HQ

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top