Cán bộ HĐND Đà Nẵng gửi thư xin lỗi nữ nhân viên y tế bị tát

Cán bộ HĐND Đà Nẵng gửi thư xin lỗi nữ nhân viên y tế bị tát cùng toàn thể các y bác sĩ chống dịch COVID-19 tại thành phố. Ảnh: TT
Cán bộ HĐND Đà Nẵng gửi thư xin lỗi nữ nhân viên y tế bị tát cùng toàn thể các y bác sĩ chống dịch COVID-19 tại thành phố. Ảnh: TT
Cán bộ HĐND Đà Nẵng gửi thư xin lỗi nữ nhân viên y tế bị tát cùng toàn thể các y bác sĩ chống dịch COVID-19 tại thành phố. Ảnh: TT
Lên top