Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân bầu cử sớm

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân tham gia bầu cử sớm. Ảnh: PV
Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân tham gia bầu cử sớm. Ảnh: PV
Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân tham gia bầu cử sớm. Ảnh: PV
Lên top