Cán bộ ăn nhậu, tiếp khách nợ trăm triệu đồng: Khó xử lý vì đã tự bỏ tiền túi trả nợ?

Nhà hàng - nơi nhiều cán bộ xã trước đây đến ăn nhậu, tiếp khách “ghi sổ” thanh toán sau (ảnh FB)
Nhà hàng - nơi nhiều cán bộ xã trước đây đến ăn nhậu, tiếp khách “ghi sổ” thanh toán sau (ảnh FB)
Nhà hàng - nơi nhiều cán bộ xã trước đây đến ăn nhậu, tiếp khách “ghi sổ” thanh toán sau (ảnh FB)