Cần 200.000 tỉ đồng để phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam

Đến năm 2030, Việt Nam cần khoảng 200.000 tỉ đồng để phát triển hệ thống cảng biển. Ảnh  GT
Đến năm 2030, Việt Nam cần khoảng 200.000 tỉ đồng để phát triển hệ thống cảng biển. Ảnh GT
Đến năm 2030, Việt Nam cần khoảng 200.000 tỉ đồng để phát triển hệ thống cảng biển. Ảnh GT
Lên top