Cần 1.000 tỉ đồng để thay thế gần 10 triệu phao xốp trên vịnh Bái Tử Long

Dùng phao xốp để nuôi hàu trên vịnh Bái Tử Long. Ảnh: CTV
Dùng phao xốp để nuôi hàu trên vịnh Bái Tử Long. Ảnh: CTV
Dùng phao xốp để nuôi hàu trên vịnh Bái Tử Long. Ảnh: CTV
Lên top