Camera giám sát phát hiện người trong khu cách ly không tuân thủ quy định

Hình cảnh người dân trong khu cách ly tập trung tại huyện Gio Linh vi phạm quy định về phòng dịch được camera ghi lại. Ảnh: Trung tâm Giám sát điều hành thông minh tỉnh Quảng Trị.
Hình cảnh người dân trong khu cách ly tập trung tại huyện Gio Linh vi phạm quy định về phòng dịch được camera ghi lại. Ảnh: Trung tâm Giám sát điều hành thông minh tỉnh Quảng Trị.
Hình cảnh người dân trong khu cách ly tập trung tại huyện Gio Linh vi phạm quy định về phòng dịch được camera ghi lại. Ảnh: Trung tâm Giám sát điều hành thông minh tỉnh Quảng Trị.
Lên top