Cấm xe tải vào các tuyến đường trung tâm Đà Lạt ngày lễ

Đà Lạt cấm xe tải lưu thông vào các tuyến đường trung tâm ngày lễ nghỉ. Ảnh: Thế Yên
Đà Lạt cấm xe tải lưu thông vào các tuyến đường trung tâm ngày lễ nghỉ. Ảnh: Thế Yên
Đà Lạt cấm xe tải lưu thông vào các tuyến đường trung tâm ngày lễ nghỉ. Ảnh: Thế Yên
Lên top