Cấm xe khách liên tỉnh, xe con miệt mài tăng bo khách qua chốt phòng dịch

Chốt kiểm soát tại Trạm thu phí cầu Bạch Đằng. Ảnh: Nguyễn Hùng
Chốt kiểm soát tại Trạm thu phí cầu Bạch Đằng. Ảnh: Nguyễn Hùng
Chốt kiểm soát tại Trạm thu phí cầu Bạch Đằng. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top