Cấm xe đường bao biển Bãi Cháy: Du khách vật vã cuốc bộ ra tắm biển

Bãi tắm Bãi Cháy mới, dài trên 4km. Ảnh: N.H
Bãi tắm Bãi Cháy mới, dài trên 4km. Ảnh: N.H
Bãi tắm Bãi Cháy mới, dài trên 4km. Ảnh: N.H
Lên top