Cấm uống rượu nơi công cộng: Có khả thi?

Các đại biểu thảo luận tại buổi tọa đàm. Ảnh: PV
Các đại biểu thảo luận tại buổi tọa đàm. Ảnh: PV
Các đại biểu thảo luận tại buổi tọa đàm. Ảnh: PV
Lên top