Cấm tàu hoạt động trên sông biên giới Móng Cái từ hôm nay

Sông biên giới Móng Cái. Ảnh: Nguyễn Hùng
Sông biên giới Móng Cái. Ảnh: Nguyễn Hùng
Sông biên giới Móng Cái. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top