Cấm tất cả các loại phương tiện qua cầu Thăng Long từ 6h ngày 28.7

Từ 6h ngày 28.7, cấm tất cả các loại phương tiện qua cầu Thăng Long. Ảnh Tô Thế
Từ 6h ngày 28.7, cấm tất cả các loại phương tiện qua cầu Thăng Long. Ảnh Tô Thế
Từ 6h ngày 28.7, cấm tất cả các loại phương tiện qua cầu Thăng Long. Ảnh Tô Thế
Lên top