Cẩm Phả và Vân Đồn dỡ bỏ các chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19

Chốt kiểm soát ra vào huyện Vân Đồn. Ảnh: Mạnh Trường
Chốt kiểm soát ra vào huyện Vân Đồn. Ảnh: Mạnh Trường
Chốt kiểm soát ra vào huyện Vân Đồn. Ảnh: Mạnh Trường
Lên top