“Cảm ơn đã giúp, mai mốt hết dịch COVID-19 nhớ về Làng Đèo chơi”

13 người đồng bào H'Rê  được Phú Yên hỗ trợ đưa về quê. Ảnh: Phương Uyên
13 người đồng bào H'Rê được Phú Yên hỗ trợ đưa về quê. Ảnh: Phương Uyên
13 người đồng bào H'Rê được Phú Yên hỗ trợ đưa về quê. Ảnh: Phương Uyên
Lên top