Cảm ơn chủ trọ và mạnh thường quân giúp đỡ người nghèo trong COVID-19

Chủ trọ thông báo giảm tiền phòng khiến người lao động bật khóc. Ảnh: Đình Trọng
Chủ trọ thông báo giảm tiền phòng khiến người lao động bật khóc. Ảnh: Đình Trọng
Chủ trọ thông báo giảm tiền phòng khiến người lao động bật khóc. Ảnh: Đình Trọng
Lên top