Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Cấm nhiều tuyến đường phục vụ thi công ga S9, S10 tuyến đường sắt đô thị Hà Nội