Cấm kinh doanh đòi nợ thuê: Doanh nghiệp đòi nợ chuyển hướng kinh doanh

Hình ảnh đòi nợ kiểu này sẽ không còn xuất hiện trên đường từ ngày 1.1.2021. Ảnh: H.CAO
Hình ảnh đòi nợ kiểu này sẽ không còn xuất hiện trên đường từ ngày 1.1.2021. Ảnh: H.CAO
Hình ảnh đòi nợ kiểu này sẽ không còn xuất hiện trên đường từ ngày 1.1.2021. Ảnh: H.CAO
Lên top