Cấm khai thác than tại khu vực Yên Tử

Việc cấm khai thác than tại khu vực Yên Tử là nhằm góp phần bảo vệ khu di tích đặc biệt quốc gia. Ảnh: Nguyễn Hùng
Việc cấm khai thác than tại khu vực Yên Tử là nhằm góp phần bảo vệ khu di tích đặc biệt quốc gia. Ảnh: Nguyễn Hùng
Việc cấm khai thác than tại khu vực Yên Tử là nhằm góp phần bảo vệ khu di tích đặc biệt quốc gia. Ảnh: Nguyễn Hùng

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM